Barn i magen

Lenker

 

www.lillevenn.no

 

www.osloyoga.no

 

www.fodselifokus.no

 

www.lamazemetoden.no

 

Kurs i Bodø:

www.lamazekurs.com

 

Gode nettsider:

www.helsenorge.no

www.helsedirektoratet.no

tryggmammamedisin.no

Folkehelseinstituttet - www.fhi.no

www.mattilsynet.no

Kursdatoer

Fødselskurs:

mars 10. og 11.

mars 24. og 25.

april 28. og 29.

juni 9. og 10.

Det blir kurs i juli

og august.


Oppfriskningskurs

Ta kontakt angående datoer -

kurs settes opp etter behov.

 

Childbirth class in English:

March 17 and 18

April 15 (one-day)

May 12 and 13

June 16 and 17

(There will be courses

in July and August, too!)


Tidspunkt:
Ås: 10.30-15.30(16)

Endagskurs: 10-16.45

Ås er bare 30 km med tog

eller bil fra Oslo!

Oslo: ikke høst 2017

 

Helgekurs: 10 timer

Oppfriskningskurs: ca 3-4 timer

Endagskurs: 6,5 timer


Kursavgift per par:

Helgekurs: kr. 1800

Oppfriskningskurs: kr. 1000

Endagskurs (flere par): kr. 1500

Studentpar: kr 1250

 

Kursavgiften inkluderer god kaffe/te m.m.!